Company Logo
Alternate Text

FCG Etikundersøgelse 2021

FCG tager pulsen på danskernes oplevelse af etik og psykologisk tryghed på arbejdspladsen

 

Er verden blevet mere transparent i kølvandet på distanceledelse, Corona og kommissioner, eller er vi fortsat utrygge ved at italesætte forhold, der er kritisable eller tvinger os til at gå på kompromis med vores personlige værdier, når vi går på arbejde?

First Chair Group har igen i år taget pulsen på det etiske klima på danske arbejdspladser for at se, om det sidste år har rykket på vores opfattelse af etik og psykologisk tryghed, når vi går på arbejde.

Undersøgelsen følger op på First Chair Groups store analyse En moralsk opgradering er på vej om det etiske og moralske klima i dansk erhvervsliv, der udkom i november 2020

Årets undersøgelse er foretaget blandt 690 erhvervsaktive danskere i hele landet og stiller skarpt på, hvad vi lægger vægt på i vores nuværende og fremtidig job, vores psykologiske tryghed, whistleblower-ordninger, samt hvilke kritisable forhold vi ikke tør italesætte af frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser.

Interessant læsning for alle, der gerne vil have et indblik i og diskutere perspektiverne for fremtidens ledelse og arbejdsliv.

 

Alternate Text

Kort om konklusionerne

  • Respekt, gennemsigtighed og tryghed ved at italesætte bekymringer er blandt de forhold, danskerne lægger mest vægt på ved deres nuværende arbejde
  • Jobbets indhold, løn og godt arbejdsmiljø er de vigtigste parametre, når danskerne vælger nyt job
  • 62% svarer, at de i nogen eller høj grad er trygge ved at italesætte etiske dilemmaer på arbejdspladsen
  • Hver fjerde dansker i undersøgelsen føler dog, at de går på kompromis med personlige værdier, når de går på arbejde
  • 31% har oplevet kritisabel adfærd på arbejdspladsen, som de ikke tør italesætte af frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser
  • 40% af de offentligt ansatte oplever kritisabel adfærd, de ikke har italesat, mens tallet kun er 24% blandt de privatansatte
  • Mobning, lov -eller interne regelbrud samt seksuelle krænkelse ligger i top over de krænkelser, danskerne oplever, men ikke italesætter på arbejdspladsen af frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser
  • 2 ud af 3 har ikke kendskab til eller mulighed for at italesætte kritisable forhold på arbejdspladsen via en whistleblower ordning eller anden en uvildig part

 

 

Download rapport

Kontakt

Employee Image

Jens Frederik Kofoed

CEO & Senior Partner, First Chair Holding A/S

Har du brug for en udtalelse, kommentar eller et interview i forbindelse med analysen og dens konklusioner, kan du kontakte Jens Frederik Kofoed.